โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ

Rainy Season (999)โปรแกรม Vaccin Festivalโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานโปรแกรมตรวจสุขภาพ 18 รายการโปรแกรมส่องกล้องโปรแกรมตรวจสุขภาพตามอายุ  

โปรโมชั่นสำหรับคุณผู้หญิง

โปรแกรมฝากครรภ์ครั้งแรกแพ็คเกจเหมาคลอดโปรแกรมป้องกันมะเร็งปากหมดลูกโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมด (HPV)  

แพ็คเกจวัคซีนทั่วไป

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีโปรแกรมวัคซีนไข้เลือดออกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แพ็คเกจวัคซีนปอดอักเสบ วัคซีนไข้หวัดใหญ่  

โปรโมชั่นวัคซีนสำหรับเด็ก

โปรแกรมตรวจหาเชื้อไวรัส RSVแพ็จเกจวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปากวัคซีนป้องกันโรคสุกใสโปรแกรมวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าโปรแกรมวัคซีนเด็กสุขภาพดี

  

โปรแกรมรักษาดูแลผู้สูงอายุ

แพ็คเกจดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังโปรโมชั่นกายภาพ

แพ็คเกจลดอาการปวด

แพ็คเกจเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขนขาแพ็คเกจ ลดปวดไหล่ ข้อติด

แพ็คเกจลดอาการปวดเฉพาะจุด  

โปรโมชั่นทำฟัน

โปรโมชั่นทัตกรรมโปรโมชั่นถอนฟันคุดโปรโมชั่นฟอกฟันขาว