mpc@pkshos.com 02-455-5599

เราให้บริการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

มุ่งมั่นเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการ

การบูรณาการ และประสานกับโปรแกรมบริหารความเสี่ยง มีการประกันคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วย และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในขั้นตอนของการวางแผนดำเนินการ และประเมินผล

เป้าหมายการให้บริการ คือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Goals)

ข่าวสาร/กิจกรรมโรงพยาบาลมิตรประชา ครบรอบ 13 ปี

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุมชั้น 6

9 กรกฎาคม 2567


กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันคุ้มครองโลก

ปลูกฝังจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

17 พฤษภาคม 2567


กิจกรรม CSR ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

29 กรกฎาคม 2566

ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสำหรับโรคและกลุ่มอาการที่ต้องการดูแลรักษาเป็นพิเศษ

ศูนย์โรคหัวใจ

การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อน ด้วยความเชี่ยวชาญในการรักษาจากทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจที่ได้มาตรฐานสากล

นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์

โรคหัวใจ

ออกตรวจ วันอังคาร ที่ 1,3,5 ของเดือน

นพ.นาวิน สุรภักดี

โรคหัวใจ

ออกตรวจ วันพฤหัสบดี ที่ 1,3 ของเดือน

นพญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

โรคหัวใจ

ออกตรวจ วันอังคาร ที่ 2,4 ของเดือน

นพ.นิพนธ์ ศรีสุวนันท์

โรคหัวใจ

ออกตรวจ วันอาทิต ที่ 2 ของเดือน

นพ.วัฒนา บุญสม

โรคหัวใจ

ออกตรวจ วันพฤหัสบดี ที่ 4 ของเดือน

ศูนย์ทันตกรรม

"เติมความสดใสด้วยรอยยิ้ม" ศูนย์ทันตกรรมเราเพียบพร้อมทางด้านเทคโนโลยีทางทันตกรรมสมัยใหม่ ด้วยค่ารักษาระดับมาตราฐานสำหรับคนไข้ เราให้ความสำคัญกับการปลอดเชื้อเครื่องมือทันตกรรมเป็นอย่างมาก รวมถึงสถานที่ให้รักษาทันตกรรมที่สะอาดและสะดวกสบาย พร้อมออกแบบรอยยิ้มเพื่อให้คุณยิ้มได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ทพ.จรัล กิจจารุวรรณวุล

ทันตกรรม

ออกตรวจ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

ทพญ.มนสิชา ธัญญภูมิ

ทันตกรรม

ออกตรวจ วันจันทร์

ศูนย์สูตินรีเวชกรรม

บริการตรวจรักษาวินิจฉัยและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี โดยแพทย์สูตินรีเวชที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีเครื่องมือเทคโนโลยีสูง การรักษาและให้คำปรึกษาครอบคลุมถึง สูติกรรม , นรีเวชกรรม , มะเร็งนรีเวช , ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช , การให้คำปรึกษาและรักษาผู้มีบุตร

พญ.ขนิดา บัวขาว

สูตินรีเวชกรรม

ออกตรวจ วันพฤหัสบดี

นพ.บุญศักดิ์ พงษ์พานิช

สูตินรีเวชกรรม

ออกตรวจ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

ศูนย์กุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลมีศูนย์กุมารเวชกรรม มีบริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ รักษา เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ที่ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน 15 ปีโดยดูแลอย่างใกล้ชิด

นพ.พรชัย อัศววินิจกุลชัย

กุมารแพทย์

ออกตรวจ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ , วันอาทิตย์

พญ.จินตนา ศิริกุล

กุมารเเพทย์

ออกตรวจ วันพุธ วันเสาร์

ศูนย์จักษุ

เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทางตาต่างๆ อาทิ โรคตาทั่วไป การตรวจตาเบื้องต้น การตรวจวัดสายตา รักษาสายตาสั้น ยาว เอียง รักษาสายตายาวสูงอายุ ผ่าตัดรักษาโรคจอประสาทตาผ่าตัดแก้ไขตาเหล่อุบัติเหตุทางตา ฯลฯ โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความชำนาญพร้อมเครื่องมืออันทันสมัยที่ได้จัดเตรียมไว้รองรับทั้งในเวลาปกติและฉุกเฉินเพือให้ทุกท่านได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตาโดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตาพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

นพ.วศิน สุเมธพิมลชัย

จักษุ

ออกตรวจ วันจันทร์ วันพฤหัสบดี

ศูนย์โสต ศอ นาสิกวิทยา

ศูนย์โสต ศอ นาสิกมีให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูกทั้งในเด็กและผู้ใหญ่และ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน หู คอ จมูก และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหู คอ จมูก โดยเฉพาะ

นพ.วีรพล กิมศิริ

ENT

ออกตรวจ วันเสาร์ที่ 1,3,5 ของอาทิตย์

พญ.ดลฤทัย พัฒนาวิจิตร

ENT

ออกตรวจ วันเสาร์ ที่ 2,4 ของอาทิตย์

พญ.พัชรินทร์ บุญนาค

ENT

ออกตรวจ วันศุกร์

ศูนย์ผิวหนัง

การฟื้นฟูดูแลผิวหน้าจากปัญหาต่างๆ อาทิ เช่น สีผิวไม่สม่ำเสมอจากวัยและแสงแดด ความหมองคล้ำ รวมกระทั้งการบำรุงผิวด้วยวิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมผิวหนังและชะลอความเสื่อมของผิวโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตราฐานต่างๆ

นพ.เชาว์เลิศ เจริญจิตต์

โรคผิวหนัง

ออกตรวจ วันพุธ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของเราให้บริการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีข้อบกพร่องทางร่างกาย รวมไปถึงผู้ที่มีสภาวะถดถอยเรื่องไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จากโรคต่างๆ เด็กที่มีปัญหาทางด้านการเติบโตและพัฒนาการ โดยมีแผนการรักษาด้วย นักกายภาพบำบัด นักสังคมสมเคราะห์ นักอรรถบำบัด นักจิตบำบัด นักโภชนาการ ร่วมรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาคุณภาพและสุขภาพดีขึ้น มีศักยภาพเหมาะสมจนกระทั่งสามารถกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป

บริการในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพในโรคทั่วไป เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคข้อและรูมาติซั่ม โรคต่อมไร้ท่อ โรคไต ปัญหาสุขภาพจิต โรคความดันโลหิตสูง โดยมีทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และบุคลากรทางการเเพทย์ที่มีประสบการณ์ ในการดูแล ทั้งยังให้บริการและให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดูแลตัวเองป้องกันโรคต่างๆ ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ

นพ.มานพ พิชญ์พัฒนะ

อายุรกรรม

ออกตรวจ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

นพ.บดินทร์ อนันตระวิชย์

อายุรกรรม

ออกตรวจ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

พญ.พิชญาภา ฐิติถากุล

อายุรกรรม

ออกตรวจ วันเสาร์ วันอาทิตย์

ศูนย์อายุรกรรมโรคไต

ไตเป็นอวัยวะที่เปรียบได้กับโรงบำบัดของเสียที่ต้องอยู่กับมลพิษตลอดเวลาเนื่องจากมีหน้าที่กรองของเสียออกจากกระแสเลือดการทรุดโทรมของไตจึงเกิดขึ้นได้ง่ายโรคไตจัดเป็นภัยแงที่ ไม่แสดงอาการในระยะแรก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักตรวจพบโรคเมื่อประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลงไปกว่าร้อยละ 70 แล้ว รักษาโรคไตโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต ตรวจหาความผิดปกติของไต เช่น อัลตราซาวด์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่างๆ บริการล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวาย ตลอด 24 ชั่วโมง

นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

อายุรศาสตร์โรคไต

ออกตรวจ วันอังคาร

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาผู้ป่วยในผู้ใหญ่ด้วยการใช้ยา การบริการด้านคำปรึกษา เเนะนำรวมถึงการป้องกันเเละส่งเสริมสุขภาพโดยทีมเเพทย์อายุกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจสามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ศูน��